طلا ، جواهر ، سنگ‌های قیمتی
بازگشت

ارتباط چاکراها و سنگ‌های جواهر


متن زیر بخشی از کتاب آشنایی با سنگ‌های جواهر نوشته‌ی سید عبدالرضا مفاخریان می‌باشد
برای خرید این کتاب می‌توانید به گالری مفاخریان مراجعه فرمایید
 هرگونه کپی‌برداری از این مطالب بدون کسب اجازه‌ی نویسنده‌ی کتاب، عملی غیر اخلاقی و غیر قانونی‌ست


ارتباط چاکراهای اصلی و سنگ‌های جواهر
در طب چینی ، "چاکرا" راه ارتباطی و مرکز جذب یا انتقال قوای درونی با محیط خارج است . که این مراکز ارتباطی در نقاط مختلف بدن انسان وجود دارد. سلامت و تعادل هر یک از نواحی تحت پوشش چاکرا‌ها در جسم ، به سلامت و تعادل نیروهای نامرئی مرتبط با آن منتهی می‌شود . و بالعکس اگر تعادل روانی شخص در هر زمینه‌ای بهم بخورد ، جسم او در ناحیه‌ی چاکراهای مرتبط با آن دچار اختلال می‌گردد. به همین دلیل انسان ، برای تقویت نیروی معنوی خود ، نیازمند صیانت و نگهداری صحیح از جسم خویش است . سلامت و صحت اعضاء مشروط به توجه ، تقویت و حفاظت از مراکز ارتباطی جسم و قوای روحانی ( چاکرا ) است . برای حفاظت و تقویت هر یک از چاکراها دستورات متنوعی در زمینه‌های مختلف چون : معاشرت ، تمرین‌های خاص یا ورزش ، تغذیه ، ریاضت یا خویشتن داری و ارتباط با طبیعت یا کسب انرژی از سنگ‌های طبیعی بیان شده است . که در این جا تنها به ارتباط چاکراهای اصلی و سنگ‌های مرتبط با آن اشاره می‌کنیم.


چاکرای تاج، سر ( تقویت کلیه نیروها )
سنگ اصلی: الماس ، آمتیست، فلوریت، سنگ ماه
سنگ جانشین: زمرد، راک کریستال ( دُر )
فلز : طلا

چاکرای طوق، گلو ( صداقت و اخلاص)
سنگ اصلی: آکوامارین، بلوتوپاز، لاجورد، اپال
سنگ جانشین: سودالیت، لاریما
فلز : نقره

چاکرای پیشانی، بین دو چشم ( چشم سوم یا باطن)
سنگ اصلی: عقیق چشمی، عقیق سفید یا آبی، راک کریستال، چشم باز یا شاهین
سنگ جانشین: آکوامارین، یاقوت آبی
فلز : مس

چاکرای مرکز، قلب ( انبساط و فراخی)
سنگ اصلی: فیروزه، دلربا، رودونیت، حدید مگنتیت
سنگ جانشین: رز کوارتز، اُردوکلاس
فلز : طلا

چاکرای خورشیدی ، سینه ( قدرت و تهور)
سنگ اصلی: جاسب قرمز یا زرد (یشم)، سیترین، وردلیت (تورمالین سبز)، اُبسیدین
سنگ جانشین: آمتیست، سنگ ماه
فلز : نقره

چاکرای خاجی ، صلب و رحم( بقاء و زیستن)
سنگ اصلی: سنگ خون (بلود استون)، چشم ببر، مروارید، یاقوت
سنگ جانشین: رودوکروزیت، حدید طلایی (پیریت)
فلز : مس

چاکرای ریشه ( حمایت و امنیت )
سنگ اصلی: جید، زرقون، رز کوارتز، گارنت سیلان
سنگ جانشین: چشم ببر، عقیق زرد (کورنلین)
فلز : طلا

چاکرای دست ( ارتباط و دوستی )
سنگ اصلی: کهربا، عقیق قرمز، گارنت، آکوامارین
سنگ جانشین: فلوریت، مالاکیت
فلز : نقره

چاکرای ساق پا ( ایستادگی )
سنگ اصلی: توپاز طلایی، عقیق سلیمانی، گارنت سیلان، کریسوپریز
سنگ جانشین: یاقوت سرخ، راک کریستال
فلز : مس

چاکرای کف پا ( تعادل )
سنگ اصلی: بـریل طلایی، ایندیکولیت، رودوکروزیت، آونچورین فلداسپار
سنگ جانشین: فیروزه، زرقون
فلز : نقره

چاکرای پنجه پا ( پیروی )
سنگ اصلی: روبیلیت (تورمالین قرمز)، اُنیکس (عقیق سیاه)، کلسیت، جاسپر (جاسپ خونی)
سنگ جانشین: رُز کوارتز ، سفایر
فلز : مس

متن فوق بخشی از کتاب آشنایی با سنگ‌های جواهر نوشته‌ی سید عبدالرضا مفاخریان می‌باشد
برای خرید این کتاب می‌توانید به گالری مفاخریان مراجعه فرمایید
 هرگونه کپی‌برداری از این مطالب بدون کسب اجازه‌ی نویسنده‌ی کتاب، عملی غیر اخلاقی و غیر قانونی‌ست